Çekmeye karşı direnç gösteren bu yaylar, istisnalar dışında sarımları bitişik olarak üretilir.çekme yaylarda maksimum dayanıklılık sınırına ulaşmak için uygulanan ısıl işlem, malzemenin güvenirliği, ömrü ve performansı açısından büyük önem taşımaktadır.Yay performans özellikleri açısından ısıl işlemin “derece” ve “süre” olarak önceden belirlenmesi ve uygulama sırasında kontrol altında tutulması gerekmektedir.Bu nedenle fırınlarımızın periyodik olarak TSE tarafından kalibrasyonu yapılmaktadır.Turyaysan’da ısıl işlem, hava sirkülasyonlu otomatik fırınlarda, titizlikle ve uluslararası standartlarda uyum içinde yapılır. Bu da kuşkusuz iyi kalitenin temel garentisidir. çekme yaylarda en sık karşılaşılan sorun çengellerin hem burulma hem de eğilme gerilimlerine maruz kalmasıdır. Sistemin çalışmasını sağlamak amacı ile veya zorunlu şartlar altında seçilen yay ucu veya çengel tipinin karşılaşacağı gerilmeler, makul sınırlar içinde kalmalıdır.Eğer bu sınırlar aşılıyorsa yapılması gereken değişiklik,yayın dışında sistemin diğer elemanlarına uygulanmalıdır. Turyaysan’da öngerilimli veya öngerilimsiz birçok çengel tipinde ve hemen hemen her çeşit yay 0.15 mm. çaptan 14 mm çapa kadar üretilmektedir. üretim, DIN 2089/2, DIN 2097 ve TS 1442 esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Çekme Yay Siparişinde Dikkat Edilecek Değerler

* Toplam Sarım Sayısı (lg) 
* Toplam Sarım Sayısı (lg) 
* Malzeme 
* Tel Çapı (d) 
* Dış Çap (Da) 
* Serbest boy (Lo) 
* Blok yay boyu (LBL) 
* Toplam sarım sayısı (Ig) 
* Gövde boyu (Lk) 
* Çengel açıklığı (S)
* Sarım yönü 
* Çalışma yeri 
* Yay kuvveti veya kuvvetleri 
* Kaplama varsa özelliği