Baskı yaylar, sıkıştırma yoluyla enerji depolama, yük (kuvvet) sağlama veya basınca yönelik kuvvetlere karşı koyma amacı ile kullanılır. Sanayide en çok kullanılan tipi ise, yuvarlak telden, uçları kapalı olarak sarılmış, iki kenarı birbirine paralel olanıdır. Blokaj sorununu çözmek, blok boy ve aşırı titreşimi azaltmak veya lineer olmayan yük (kuvvet) özelliklerini elde etmek için, konik (conical), fıçı (barrel), yada ters fıçı(hour glass) tiplerinde basma yay üretimi de yapılabilmektedir. Baskı yaylarda, ortalama yay çapının tel çapına oranı olan yay indeksinin 5 ile 11 arasında olması tercih edilir. Yay yüklerinde hassas değerler istenmedigi durumlarda, yayin serbest boyunun belirtilmesi gerekir. Yüklerin hassas oldugu durumlarda ise;serbest boy ve sarim sayisi bir yaklaşım ölçüsüdür(referans) ve istenen yük degerlerinin karşılanabilmesi için değişikliğe uğrayabilir. (Mil.Std. 29/5.4.2.2 ve 5.4.2.3)

Baskı Yay Siparişinde Dikkat Edilecek Değerler
* Tel Çapı (d) 
* Dış Çap (Da) 
* Serbest boy (Lo) 
* Blok yay boyu (LBL) 
* Toplam sarım sayısı (Ig) 
* Sarım yönü 
* Taşlama var mı yok mu 
* Çalışma yeri 
* Yay kuvveti veya kuvvetleri * Kaplama varsa özelliği